Rendah Hatilah (Renungan 6 - Relationship - Low Profile)

Pada pertengahan abad ketiga, pada masa Tiga Kerajaan yang penuh “chaos”, ada seorang negarawan bernama Lu Shiun yang terkenal akan kecerdikan dan wawasannya yang luas. Suatu hari negarawan ini sedang mengobrol dengan Zuger Keh, seorang teman akrabnya.

“Untuk menjauhkan diri dari masalah, kamu harus selalu bersikap rendah hati,” Lu Shiun dengan tulus menasehati.

“Terus terang saya menghormati dan belajar dari seseorang yang lebih pandai dari saya. Saya melakukan yang terbaik untuk membantu mereka yang tidak sepandai saya. Sayangnya, menurut pengamatan saya, kamu melakukan yang sebaliknya. Kamu menjauhkan dirimu dari orang yang lebih pandai dan mencemoohkan orang yang kurang pandai. Hasilnya, orang-orang yang pandai tidak akan memberimu nasehat mereka yang berharga, dan orang lain akan mengacuhkanmu. Kamu akan memiliki banyak saingan dan tidak satu pun pengikut sejati. Dalam jangka panjang, kamu akan berada dalam masalah yang besar.”

Zuger Keh tersentak oleh keterusterangan temannya itu. Ia menolak untuk mendengarkan saran yang membangun ini dan pergi dengan marah. Beberapa tahun kemudian, ia dibantai dengan kejam dalam suatu perjuangan politik. (Nara Sumber: http://sekumpulan-cerita.blogspot.com)

 

Sikap sombong adalah sikap yang memandang rendah, atau mengecilkan usaha/ pemikiran atau apa saja yang dicapai oleh orang lain, kemudian timbul kecenderungan untuk membandingkan usaha orang lain dengan sisi keberhasilan yg dia capai, tetapi menutupi kekurangan diri sendiri. Kesombongan adalah alasan utama yang menjadi sebab kegagalan seseorang untuk meningkatkan kepada potensi yang seharusnya dapat dia capai.

 

 

Kerendahan hati adalah perlindungan terbaik untuk diri anda terhadap kecemburuan dan penolakan. Dengan aktif membantu orang lain, akan mendapat penghargaan dan dukungan di kemudian hari. Menguasai kedua sikap tersebut akan membawa banyak sahabat yang setia kepada anda.

Rekan kerja sekalian, sudahkah anda mencoba membantu rekan kerja anda apabila ada yang mengalami kesulitan?

“Anda bijaksana hanya ketika anda rendah hati” -Socrates